pehmytkudosten venytykset

Venyttely pidentää ja irroittaa lihaksia ja auttaa niitä rentoutumaan. Venyttely palauttaa lihaksen lepopituuteensa ja parantaa aineenvaihduntaa. Säännöllinen venyttely auttaa pitämään nivelet vetreinä ja saattaa vähentää nivelvaivoja myöhemmässä iässä.

Aktiivinen venyttely tarkoittaa venyttelijän omalla lihastyöllä toteutettavaa venyttelyä. Aktiivisessa venyttelyssä ei jäädä pidemmäksi aikaa venytykseen vaan tehdään pumppaavaa liikettä, jolloin lihas vuorottain venyy ja supistuu. Venyttely- ja lihashuoltotoimien tulisi pääosin perustua aktiivisiin toimiin, sillä ne ohjaavat lihashuoltoa omatoimiseen ja toiminnalliseen suuntaan. Aktiivista venyttelyä voidaan täydentää staattisella venyttelyllä sekä passiivisilla tukitoimilla esim. hieronnalla.

Staattinen venyttely tarkoittaa ''perinteistä'' venyttelyä. Staattinen venyttely toteutetaan nimensä mukaisesti staattisessa asennossa lihasta venyttäen. Staattinen asento tarjoaa mahdollisuuden venytystuntemuksen tunnistamiseen sekä helpottaa venyttelyn peruspilareita, kuten hengityksen sekä venytystuntemuksen tehostamisen kontrollointia. Staattiset venytykset ovat tehokkaita, kun haluamme kehittää yksittäisen lihaksen liikkuvuutta.

Passiivinen venyttely tarkoittaa ulkopuolisen henkilön esim. hierojan suorittamaa venytystä. Passiiviset venytykset toimivat tehokkaina liikkuvuuden lisääjinä. Niillä on siis positiivinen harjoitusvaikutus liikkuvuuden näkökulmasta. Täytyy kuitenkin muistaa, että mikäli liikkuvuus kehittyy nopeammin suhteessa liikkeen hallintaan, voi liikkuvuuden kehitys aiheuttaa myös ongelmia. Hieroja voi suorittaa myös JRV eli jännitys-rentoutusvenytyksiä. JRV toimii venyttelyn tehokeinona, jossa aluksi lihasta jännitetään (5-10s), tämän jälkeen rentoutetaan (2-5s) ja lopuksi viedään lähelle kipurajaa (2-15s).